Att lära sig att förstå och hantera sina känslor är en grundläggande del i barns utveckling – genom att prata med barn om känslor med hjälp av känslokort ger vi dem många av de viktiga verktyg som de behöver för resten av livet. Forskning visar att barn som kan prata om känslor faktiskt mår bättre än barn som inte hunnit utveckla denna förmåga.

VARFÖR PRATA MED BARN OM KÄNSLOR?

De allra flesta föräldrar känner igen sig i vardagliga situationer som går över styr för  att ett barn plötsligt skriker, kastar saker eller slår mot dig eller andra familjemedlemmar. Särskilt de minsta barnen har ännu inte hittat orden för olika känslor vilket gör att de ofta tar till fysiska sätt. Det är då lätt för dig som förälder att falla in i ett mönster där du berättar för barnet vad hen gör fel, men slutar där. I en artikel i finländska public service-kanalen Yle berättar en pedagog hur man istället kan hjälpa barn att upptäcka, förstå och – inte minst – uttrycka sina känslor. Genom att tillsammans försöka beskriva känslorna minskar barnets behov av att använda fysiska medel.

Det tar tid för barn att lära sig att förstå sina känslor. Eftersom ditt barns emotionella och sociala utveckling sker i samspel med andra människor blir din roll som förälder extra viktig för att de ska lära sig handskas med känslor på ett konstruktivt sätt. När föräldrar pratar med barn om känslor lär barnen sig att känna igen och lättare hantera dem, acceptera och sätta ord på dem. När barn kan identifiera, uttrycka, förstå och förklara sina egna känslor utvecklas deras förmåga att känna igen samma känslor hos andra. 

Barn som även får sina känslor bekräftade med respekt och lyhördhet lär sig även att förstå sina känslor och leda sig själv igenom dem istället för att agera känslostyrt.

Spana in: Vymbols utbud av känslokort och känslo-posters

 

p

VAD ÄR KÄNSLOKORT?

Känslokort är ett effektivt bildstöd för att väcka nyfikenhet och samtal om känslor.

Känslokort består kort och gott av känslo-emojis som visar olika uttryck och känslor, för att du och ditt barn ska kunna utforska och diskutera känslor tillsammans. De fungerar som ett verktyg för att öppna upp en dialog och prata om känslor i olika situationer. 

Känslokort används också med fördel vid specifika situationer där ditt barn har svårt att uttrycka sina känslor.

Barn leker med känslokort

Känslokort är ett effektivt bildstöd för att väcka nyfikenhet och samtal om känslor.

 

8 GRUNDLÄGGANDE KÄNSLOR

Psykologen Robert Plutchik var en av de mest framstående inom studier kring känslor. Plutchik har skapat en modell med 8 grundläggande känslor; glädje, tillit, rädsla, överraskning, sorg, förväntan, ilska och avsky. Utifrån dessa grundkänslor finns många känslor därtill. Ramverket hjälper oss, speciellt de små, att få klarhet i känslor som ibland kan kännas överväldigande. 

Är du nyfiken på att förstå dina och ditt barns känslor bättre? Läs mer om Robert Plutchiks modell här

SÅ ANVÄNDER NI KÄNSLOKORT

Det är upp till dig att använda korten på ett sätt som blir både lekfullt och lärande för just er. Men för dig som inte vet vart du ska börja finns några tips på vägen.

 • Visa själv hur du uttrycker och beskriver dina egna känslor med hjälp av korten.
 • Be ditt barn reflektera över de olika uttrycken – vad tror du att den här känner.
 • Fråga barnet hur hen känner sig just nu.
 • Fråga barnet om hen kommer ihåg en gång att de kände som något av korten.
 • Fråga vad barnet om vad hen kan göra om någon annan känner sig på det sättet.
 • Visa och imitera olika känslor med hela kroppen, och gissa vilka känslor som ni visar. På så sätt lär sig barnet lättare att identifiera egna och andras känslor.
 • Gör det roligt och beröm samtidigt som du är öppen för personliga tolkningar av uttrycken – inga tolkningar är rätt eller fel!

Läs också: Så underlättar du vardagen med hjälp av bildstöd

Tips: För att barnen ska lära känna sina egna känslor kan ni använda en spegel så att barnet kan titta på sina egna miner. Sedan kan ni prata om hur på hur barnet ser känslor hos andra människor. Stämmer de överens med känslokorten?

Barnen kommer snart att plocka upp ord för att uttrycka vad som händer, till exempel; “Jag är arg” istället för att bara uttrycka sig verbalt eller kroppsligt med frustration.

Pojke pekar på poster med bildstöd

Uppmana ditt barn att sätta upp korten på dörren till sitt rum för att ge eventuella besökare en förvarning om hur det känner sig för tillfället, eller använd dem för en runda vid frukosten där alla i familjen får chans att visa hur de mår.


0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop