Många har vi varit i situationen; familjen är påväg någonstans, ni är redan sena och ni borde ha varit hemifrån för en halvtimme sedan. Det känns som att det ligger saker överallt – och plötsligt är en sko som bortblåst. Ditt barn protesterar och ditt eget tålamod är borta sedan länge.

Känns det igen? För att förstå varför scenariot uppkommer behöver vi tänka oss in i barnens situation. Tänk om du skulle vakna utan en aning om vad som ska hända och vad som förväntas av dig idag. Vart ska jag vara? Vem ska jag träffa idag? Vad ska vi göra? Hur länge? Det är inte konstigt att ditt barn ibland känner sig frustrerad och hjälplös och som konsekvens, får svårt att uttrycka vad hen känner.

Barn mår bra av förutsägbarhet i tillvaron. Men tydlighet och struktur är det inte bara barn som mår bra av –  det lugnar alla människor. Speciellt när det är mycket på agendan och många saker att komma ihåg.

Syftet med bildstöd i vardagen är just det – att skapa struktur. Genom att visualisera dagen, och dela upp den i mindre, greppbara delar, får både du och barnet bättre koll på vad som är på gång och vad som kommer härnäst. Allt för att undvika onödig stress och känslan av kaos i vardagen.

BILDSTÖD FÖR STRUKTUR I VARDAGEN

Specialpedagogiska Skolmyndigheten skriver på sin hemsida att grunden i att känna sig delaktig och självständig ligger i att kunna uttrycka sin vilja. Att ta initiativ – och få respons från omgivningen på det man gör. Att använda bilder som ett komplement till det talade ordet kan ge både trygghet och en känsla av sammanhang. Det blir dessutom extra effektivt om barnet inte lärt sig läsa ännu.

Med bildstöd och rutinkort kan barnen göra sin alldeles egen dag i bilder för att motivera och skapa
struktur – ett visuellt schema!

p

VAD ÄR BILDSTÖD?

Bildstöd, eller, visuellt stöd, förtydligar kommunikation. Bildstöd kan vara bilder, fotografier, symboler, teckningar, skrivna ord eller listor för att stödja ditt barns kommunikation, förståelse och minne.

En majoritet av informationen som överförs till hjärnan är visuell. Forskning visar att bilder hjälper alla människor, barn som vuxna, att komma ihåg och förstå information mer effektivt. Bildstöd hjälper också till att ge struktur och rutin, förbättra förståelsen, undvika frustration och erbjuda alternativa kommunikations- och interaktionssätt.

Visual schedule

Dela upp dagen i mindre, greppbara delar, och låt sedan barnet själv följa sitt schema..

 • SÅ INTRODUCERAR DU BILDSTÖD FÖR DITT BARN

 • Rätt tillfälle. Det är viktigt att börja under en lugnt tid på dygnet, inte under morgonrsushen eller mitt i kvällsrutinen innan läggdags.

 • Involvera barnet. Låt barnet hjälpa till att välja de steg som kommer att hända under den specifika tiden på dygnet ni planerar, morgon, eftermiddag eller kväll.
 • Bestäm er ordning. Låt ditt barn göra sin egen plan och lägga korten i den ordning som passar er rutin.
 • Klar? När ett steg är avklarat bockas den av genom att vända på kortet.

 

BILDSTÖD MORGONRUTINER

Morgnar ser ofta ganska lika ut, med det betyder inte att rutinerna alltid är enkla att ta till sig. Att både komma upp ordentligt på morgonen och sedan följa sin morgonrutin ställer krav på barnets förmågor – som att planera och att styra sin uppmärksamhet. Region Stockholms ADHD center menar att för många barn,  speciellt de med ADHD eller ADD, kan just morgonen bli extra besvärlig. Det kan vara svårt att komma i tid till skolan, med rätt saker i väskan, och samtidigt ducka både stress och konflikter. 

Genom att använda bildstöd som ett schema för morgonrutinen blir det enklare att komma iväg på morgonen samtidigt som ni bäddar för en rolig/lyckad dag på förskolan eller skolan. Ett bra sätt att hjälpa barnet i rätt riktning är att sätta ditt barns morgonrutin på en synlig och lättillgänglig plats i huset. Det ger barnet en visuell påminnelse om vad de behöver göra, varje dag.

Börja morgonen med att gå igenom bildschemat och fråga ditt barn vad varje bild betyder. Efter att de avslutat en uppgift kan de titta på affischen och känna att de åstadkommit något. Kom ihåg att uppmuntra, både när ditt barn gör och slutför varje uppgift. Ditt barn kommer att vara stolt över att visa dig. Dela barnets glädje och stolthet när de behärskar nya färdigheter!

 

Häng upp en poster på till exempel kylskåpet för att bibehålla morgonrutinerna,
både du och ditt barn kan då peka på det steg som gäller. 

TIPS: Kombinera känslokort, kort bestående av emojis med känslosamma uttryck, med rutinbilder och scheman för att visualisera vilken känsla barnet associerar med en uppgift!

Känslokort är ett effektivt bildstöd för att väcka barnets nyfikenhet till samtal om känslor och samtidigt bidra till att utveckla både emotionella och kommunikativa förmågor. 

Känslokort eller bilder av uttrycksfulla emojis, används med fördel som ett verktyg vid situationer där ditt barn har svårt att uttrycka sina känslor. Du kan också använda känslokort för att visa själv hur du uttrycker och beskriver dina egna känslor. Be ditt barn reflektera över de olika uttrycken och ställ frågor som – vad tror du att den här känner? Vilket kort tycker du ser ut som du känner dig just nu? Kommer du ihåg en gång när du kände ”så här”? Visa gärna och imitera olika känslor med hela kroppen för att barnet lättare ska lära sig att identifiera egna och andras känslor.

Gör det till en rolig aktivitet genom att berömma samtidigt som du är öppen för personliga tolkningar av uttrycken – inga tolkningar är rätt eller fel.

Läs också: 3 steg för att hjälpa barn att kommunicera sina känslor 

BILDSTÖD FÖR EFTERMIDDAGS-RUTINER

En annan tid på dygnet där bildstöd kan vara bra att ha till hands är efter förskolan och skolan, för att göra övergången så smidig som möjligt. Små barn kan behöva stöttning för att lättare hantera övergången mellan förskola och hemmet. För skolåldersbarn som tillbringar tid under eftermiddagen på egen hand kan bildstöd och rutinkort underlätta de dagliga rutinerna. Det blir enklare att komma ihåg till exempel att hänga upp jackan eller läxläsningen.

 

TIPS: Använd morgondagens bildstöd redan under kvällen innan för att prata med ditt barn
om morgonrutinen och förväntningarna när hen kommer hem från skolan.

 

BILDSTÖD FÖR KVÄLLEN

Forskning visar att en konsekvent och rogivande rutin för läggning främjar goda sömnvanor och en hälsosam sömn. Att skapa och lyckas behålla en ordentlig kvällsrutin kan därför underlätta enormt och få både dig och ditt barn eftersom ni får chansen att komma ner i varv innan det är dags att sova.

Utmaningar uppstår ofta under just kvällar eftersom barn har en tendens att inte inse hur trötta de är i slutet av dagen. Det blir det ofta extra svårt att fokusera på vad som behöver uträttas. Ett bildschema över kvällsrutiner kan med fördel innehålla moment som barnet enkelt kan förknippa med sänggåendet. Som att borsta tänderna efterföljt av en lugn aktivitet som att läsa en bok.

TIPS: Märk lådorna hemma! Bilder som märkning för att hitta bland leksakerna i byrålådan hjälper både barnet och dig själv och hindrar dem från att hamna huller om buller.

Här hittar du Vymbols produkter med bildstöd för bättre rutiner 

I SLUTET AV DAGEN:

PRATSTUND MED BILDER SOM STÖD!

I slutet av dagen kan ni ha en liten pratstund där barnet kan få testa att uttrycka en känsla som de hade under dagen. Ge barnet en mening att testa fullfölja, som till exempel “I dag kände jag ________ när ________ hände.” Ge barnet ett känslokort eller bild av en känslo-emoji för att hjälpa dem att komma ihåg.

En pratstund i slutet av dagen där ni reflekterar och testar att uttrycka olika känslor
bidrar till att barnets emotionella och kommunikativa förmågor.

KOM IHÅG:

LYSNA PÅ BARNET (OCH DIG SJÄLV)

Syftet med bildstöd är att skapa en tillräcklig tydlighet för att livet inte ska bli ett stressfyllt kaos för familjen. Om barnet av någon anledning protesterar mot bildstöd och scheman finns det förmodligen skäl till det. Det kan vara så att schemat är för detaljerat eller för övergripande. Eller så går ni helt enkelt för fort fram och behöver introducera färre bilder åt gången. Om schemat inte ger tydlighet till barnet behöver något ändras. På samma vis behöver du tänka kring dig själv – tar det mer kraft än det ger, bör du se över vad som kan förbättras.

Med rätt förutsättningar och några enkla medel underlättar bildstöd både en bra start och ett lugnt avslut på vardagen. Så att både du som förälder och ditt barn slipper onödig stress.

 


0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop