8 goda vanor som skapar välmående för hela familjen
En av de viktigaste faktorerna för att uppnå välmående, fysiskt som psykiskt, är att skapa och bibehålla goda vanor i vardagen. D
e vanor vi får med oss som små påverkar hur vi beter oss som vuxna. Som förälder är ditt kanske viktigaste uppdrag att arbeta in goda vanor hälsosamma vanor som barnet kan ta med sig när hen växer upp. Men att barnet ska förstå vikten av dessa vanor är ett orosmoment hos många.

För hur ska vi få barnen att själva förstå vikten av goda vanor när det finns så mycket annat
som känns bra för stunden?

Vi har ofta fått höra att goda och hälsosamma vanor, som att vara fysiskt aktiv, umgås med vänner, äta hälsosamt och få ordentligt med sömn har stor inverkan på hur vi mår och främjar vår hälsa på lång sikt. Men vad många missar är att alla dessa aktiviteter är ett nätverk av vanor som alla hör ihop och behöver samverka, varje dag.

Kanske känner du till tallriksmodellen, som hjälper oss att äta varierat och hälsosamt. På ett liknande sätt fungerar goda vanor i vardagen. Våra vanor, som att röra oss, fokusera, vila tanken, göra meningsfulla saker och leka eller koppla av, kan ses som komponenter som behöver rätt proportion för att ge effekt. Precis som den mat vi lägger upp på tallriken. Om vi rör på oss kommer vi att sova bättre, och om vi sover bättre, kommer vi ha mer energi när vi måste fokusera eller umgås med andra.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkar varandra kan vara knepigt att förstå, speciellt för små barn. I den här artikeln ger vi 8 tips på goda vanor som bidrar till att alla i familjen ska må bra, inte bara barnen.

VYMBOLS BARNPOSTER MED 8 GODA VANOR

Vymbols barnposter visualiserar de för vardagen viktiga vanorna och gör de lättöverskådliga för även de allra yngsta familjemedlemmarna.

Vymbol Goda Vanor
p

VAD ÄR EGENTLIGEN GODA VANOR?

Rädda Barnen lyfter fram goda vanor som en av de viktiga skyddsfaktorerna för alla vuxna, att bidra till barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Men vad innebär egentligen goda vanor?

Goda vanor kan vara saker som fysisk aktivitet, att äta hälsosam mat, att få tillräckligt med sömn, vara kreativ eller att vila tankarna. Att etablera goda vanor handlar om att interagera dessa element i sin vardag. Forskning visar att vi mår bra av att variera dessa aktiviteter och genom att upprepa vanorna har de möjligheten att bli automatiserade. Sedan kan man, i små steg, öka eller utvidga vanorna.

1. ÄLSKA DIG SJÄLV

Även om du som förälder just nu är den viktigaste personen i ditt barns liv, kommer barnet själv att vara den person som hon eller han måste umgås med resten av livet. Barnet behöver därför bygga upp sin självkänsla för att ha en stark resistens för att hantera livets alla motgångar.

Att älska och vara snäll mot sig själv kan tyckas självklart, men det är inte alltid lika lätt som det låter. Dessutom är det olika svårt för olika barn – precis som för oss vuxna. Barn snappar upp vuxnas beteenden och det sätt vi pratar om oss själva. Att se över hur du som vuxen pratar om till exempel dina misslyckanden, och behandla dem som en naturlig del av livet, kan vara en bra start att lära ditt barn att se det goda i sig själv och i olika situationer.

Barn som pratar nedlåtande om sig själva behöver ibland hjälp. Fokusera på den gamla gyllene regeln om att behandla andra som man vill bli behandlad själv – fast bakvänt: Påminn barnet om att inte säga någonting om sig själv som de inte skulle säga om en vän!

2. GÖR DET KUL ATT ÄTA NÄRIGNSRIKT

Alla föräldrar vet att barnen behöver näringsrik mat för att ha energi som räcker länge. Trots att de helst vill ha köttbullar och glass varje dag, vet vi att vi behöver lära barn att prova och upptäcka olika sorters mat. Det är lätt att bli frustrerad – och ta till lockbeten om roligare saker om barnet “bara” äter det “tråkiga nyttiga” först.

Men det bästa du kan göra för att lyckas är faktiskt tvärtom. Fokusera på din egen attityd till hälsosam mat – och förmedla en bild av att den är rolig och spännande, hellre än något barnen måste äta för att få något annat.

Inspiration som tryter? ICA har samlat mängder av barnanpassade, näringsrika recept här!

3. VAR SNÄLL MOT ANDRA

Att vara en snäll medmänniska och kompis är grundkunskaper vi vill skicka med våra barn. Men hur kan vi lära ut vanor så att de verkligen stannar kvar och följer med barnet resten av livet?

En viktig del är att börja tidigt och prata med barnet om varför det är bra att vara snäll mot andra. “Varför mår andra bra av att vi säger tack, är snälla och uppmuntrar dem?”
På så sätt blir det mer logiskt för barnet varför de ska anamma ett snällt beteende.

Tips: Involvera alla familjemedlemmar och gör något bra för andra. Gör det till en familjeaktivitet och till exempel samla ihop gamla leksaker och kläder för att skänka till välgörenhet. Det kan också vara så enkelt som vardagliga saker – att hjälpa sitt yngre syskon att klä på sig eller hjälpa sin förälder att diska. Man kan också utse en hemlig kompis som man ska vara extra snäll mot en hel dag. Mot dagens slut får alla gissa vem som var vems hemliga kompis. Oftast är det de små, personliga sakerna som är de mest betydelsefulla! 

4. VAR KREATIV

Flertalet studier, bland annat en brittisk studie från 2019, visar att kreativt skapande sänker våra kortisolnivåer, de hormon som reglerar stress. 

Kravlöst skapande hjälper alltså både små och stora att varva ner, att utveckla förmågan att fokusera och sin kreativitet. Så plocka fram pennor och papper och glöm inte att själv vara med och pyssla. Fokusera mindre på prestation och vad som är rätt eller fel och mer på att experimentera med färger, uttryck och fantasi!

Här hittar du Vymbols produkter med bildstöd för bättre rutiner 

5. VAR FYSISKT AKTIV

Rörelse har positiva effekter på musklerna, immunförsvaret och hormonsystemet.  Men också på den psykiska hälsan genom ökat självförtroende och självkänsla. Samtidigt har rörelse positiva effekter på sömn, koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga och minne.

Att barn idag är mer stillasittande än för bara ett decennier sedan finns det många studier som visar. Den ökade skärmtiden hos barn och unga pekas ofta ut som den största boven i dramat. Så många som var tredje ettåring, och nästa alla fyraåringarna använder internet varje dag. Dessutom är tre av fyra fyraåringar helt stilla mer än hälften av sin vakna tid. 

WHO och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga rör sig så att pulsen  höjs i minst en timme per dag. Det är något som långt ifrån alla lyckas leva upp till.

Men viktigast är återigen att göra saker tillsammans. Här får du tips om hur hela familjen kan träna tillsammans. 

6. VISTAS I NATUREN

Barn som vistas i naturen tillsammans med sina föräldrar sover bättre och är mer fysiskt aktiva. Faktum är att man till och med kan koppla direkta sömnproblem till begränsad tillgång till naturmiljöer.

Tips: Gör utflykten till ett äventyr, packa er favorit-picnic, snöra på kängorna och bege er på skattjakt till närmaste naturområde. Hitta på lekar, göm till exempel “skatter” i skogen och låt barnen hitta dem med hjälp av en karta eller ledtrådar.

7. NJUT AV ATT TA DET LUGNT

Visst brukar vi säga att barn har livlig fantasi, och att de är riktigt duktiga på att låta tankarna vandra fritt… Men i den uppkopplade tiden vi lever i blir det allt svårare för barn att komma ihåg att vila huvudet. Ibland kan det därför behövas stöd från dig som vuxen för att skapa utrymme för just vila.

Tid då tankarna får vandra fritt, utan stimulans utifrån är viktigt för återhämtning, reflektion men också minneslagring. Det kan handla om att bara sitta och vila, duscha eller bada, men också genom mindfullnessövningar. När huvudet får vila kommer vi dessutom lättare på nya idéer och får ny energi för vidare bestyr!

Tips: Mindfulnessinstruktören och författaren Maja Öberg tipsar om att börja varje måltid med tre minuters tystnad efter att alla fått mat på tallriken, för att öka matron och få in vilan som rutin.

 

8. HITTA SÄTT ATT SOVA UT

Kanske har du varit med om att du själv eller ett barn med brist på sömn agerat extra irrationellt, och haft närmare till känslor som irritation och ledsamhet. När vi sover återhämtar sig både kropp och hjärna. Tillräckligt med sömn av god kvalitet förbättrar både minne och koncentrationsförmåga. För barn är det extra viktigt med god sömn när de växer och utvecklas, därför är det viktigt att skapa förutsättningar som gör att ditt barn kan sova så länge som just hen behöver. Samtidigt vet alla hur svårt det kan vara och hur mycket som kan gå fel när det kommer till sömn.

Det finns många knep som bäddar för en bättre natts sömn och det finns ingen universallösning som fungerar för alla. Något som däremot fungerar för många är tydliga rutiner. Att skapa en ordentlig kvällsrutin ger barnet trygghet och gör världen förutsägbar.

 

SPANA IN FLER AV VYMBOLS BARNPOSTERS HÄR

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop